Series 9 – Studieresultat

Studieresultat som styrker påståendena: "Världens mest effektiva rakning (rakapparat)*. Exceptionellt skonsam." * Testad på tredagarsskägg jämfört med ledande premiumprodukter.

Totalt utfördes 11 studier för att styrka påståendena om "världens mest effektiva rakapparat. Exceptionellt skonsam." samt "världens mest effektiva rakning. Exceptionellt skonsam." med asterisken ”*testad på tredagarsskägg jämfört med ledande premiumprodukter”. I studierna 1 till 5 fastställdes rakeffektiviteten hos Braun Series 9 objektivt jämfört med 5 olika rakapparater från konkurrenter på tredagarsstubb med hjälp av en optisk mätmetod. I studierna 6 till 11 testade ipi Instituts for Product-Market-Research in Stuttgart Braun Series 9-rakapparaten i jämförelse med 6 olika rakapparater från konkurrenter från premiumsegmentet, och de bedömdes subjektivt av konsumenter. "Rakeffektivitet" handlar om hur mycket hår rakapparaten avlägsnar per drag/tidsenhet. En konsument kan märka detta i början av rakningen. De testade konkurrenternas modeller är premiumrakapparater från Philips, Panasonic och Remington. Dessa inkluderar två roterande raksystem (två olika Philips Series 9000-modeller och Remington HyperFlex) och två linjära raksystem (två olika Panasonic Lamdash 5-modeller och Remington SmartEdge Pro). Följande är en detaljerad beskrivning av de enskilda studierna, som, förutom den objektiva rakeffektiviteten, även innehåller raktiderna samt subjektiva bedömningar av snabbheten i rakningen, allmän tillfredsställelse med rakning och skonsamhet mot huden.

Studie 1: Objektiv mätning av rakeffektiviteten hos Braun Series 9 och Philips Series 9000 Prestige (testnr: 316_CS_318E)

Testets syfte:
Objektiv jämförelse av hur effektivt testrakapparaterna avlägsnar ett tredagarsskägg.

Testbeskrivning:
Plats:
CPRC (Consumer & Product Research Center) i Kronberg
Testutförande:
qplusq OHG, Wiesbaden
Tidsram:
2018/09/18 till 2018/09/27

Försökspersoner:
30 män mellan 25 och 51 år som inte har skägg, torrakar minst 5 gånger i veckan och använder en rakapparat hemma som inte är äldre än 5 år och kostar minst 150 euro när den är ny. Testpersonerna delas in i 50 % användare av ett roterande och 50 % användare av ett linjärt raksystem. Testet utfördes på ett tredagarsskägg.

Mätmetod:
Med hjälp av ett förstoringsglas tas bilder av ansiktshuden före rakningen och efter en fördefinierad rakningstid. Antalet och längden på synliga utstickande hårstrån ovanifrån bestäms automatiskt av mätsystemet.

Mätning:
Minskning av tredagarsskägg genom rakning mättes. Summan av alla uppmätta längder på utstickande hårstrån mäts. Ju effektivare en rakapparat är, desto kortare och mindre hår lämnar den efter samma rakningstid. Det uppmätta värdet kommer att minska mer markant. Detta motsvarar kundens visuella intryck. För testgruppen jämförs resultaten för båda testrakapparaterna statistiskt.

Testutformning:
En testledare från företaget qplusq övervakade testrakningarna och utförde mätningarna i testcentret. Rakningen utfördes genom att männen rakade ena sidan av ansiktet med Braun Series 9 och den andra halvan med Philips Series 9000 Prestige. Dagen efter testet användes respektive rakapparater på motsatta sidan av ansiktet. Rakningen avbröts var 15:e sekund och var 30:e sekund för att mäta minskningen av håret.

Resultat:
Braun Series 9 avlägsnar hårstråna från ett tredagarsskägg betydligt mer effektivt (konfidensnivå 95 %) än Philips Series 9000 Prestige.

Studie 2: Objektiv mätning av rakningseffektiviteten hos Braun Series 9 och Panasonic Lamdash 5-blad ES-CLV9CX (testnr: 300_CS_417E)

Testets syfte:
Objektiv jämförelse av hur effektivt testrakapparaterna avlägsnar ett tredagarsskägg.

Testbeskrivning:
Plats:
CPRC (Consumer & Product Research Center) i Kronberg
Testutförande:
qplusq OHG, Wiesbaden
Tidsram:
2017/12/04 till 2017/12/14

Försökspersoner:
31 män mellan 23 och 50 år som inte har skägg, torrrakar minst 5 gånger i veckan och använder en rakapparat hemma som inte är äldre än 5 år och kostar minst 150 euro när den är ny. Alla testpersoner använder ett linjärt raksystem. Testet utfördes på ett tredagarsskägg.

Mätmetod:
Med hjälp av ett förstoringsglas tas bilder av ansiktshuden före rakningen och efter en fördefinierad rakningstid. Antalet och längden på synliga utstickande hårstrån ovanifrån bestäms automatiskt av mätsystemet.

Mätning:
Minskning av tredagarsskägg genom rakning mättes. Summan av alla uppmätta längder på utstickande hårstrån mäts. Ju effektivare en rakapparat är, desto kortare och mindre hår lämnar den efter samma rakningstid. Det uppmätta värdet kommer att minska mer markant. Detta motsvarar kundens visuella intryck. För testgruppen jämförs resultaten för båda testrakapparaterna statistiskt.

Testutformning:
En testledare från företaget qplusq övervakade testrakningarna och utförde mätningarna i testcentret. Rakningen utfördes genom att männen rakade ena sidan av ansiktet med Braun Series 9 och den andra halvan med Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A. Dagen efter testet användes respektive rakapparater på motsatta sidan av ansiktet. Rakningen avbröts var 15:e sekund och var 30:e sekund för att mäta minskningen av håret.

Resultat:
Braun Series 9 avlägsnar hårstråna i ett tredagarsskägg betydligt mer effektivt (konfidensnivå 95 %) än Panasonic Lamdash 5-blad ES-CLV9CX.

Studie 3: Objektiv mätning av rakeffektiviteten hos Braun Series 9 och Philips Series 9000-uppgraderingen (testnr: 271_CS_116E)

Testets syfte:
Objektiv jämförelse av hur effektivt testrakapparaterna avlägsnar ett tredagarsskägg.

Testbeskrivning:
Plats:
CPRC (Consumer & Product Research Center) i Kronberg
Testutförande:
Seickel Market Research Institute, Frankfurt
Tidsram:
2016/03/01 till 2016/03/11

Försökspersoner:
34 män mellan 23 och 48 år som inte har skägg, torrrakar minst 5 gånger i veckan och använder en rakapparat hemma som inte är äldre än 5 år och kostar minst 150 euro när den är ny. Testpersonerna delas in i 50 % användare av ett roterande och 50 % användare av ett linjärt raksystem. Testet utfördes på ett tredagarsskägg.

Mätmetod:
Med hjälp av ett förstoringsglas tas bilder av ansiktshuden före rakningen och efter en fördefinierad rakningstid. Antalet och längden på synliga utstickande hårstrån ovanifrån bestäms automatiskt av mätsystemet.

Mätning:
Minskning av tredagarsskägg genom rakning mättes. Summan av alla uppmätta längder på utstickande hårstrån mäts. Ju effektivare en rakapparat är, desto kortare och mindre hår lämnar den efter samma rakningstid. Det uppmätta värdet kommer att minska mer markant. Detta motsvarar kundens visuella intryck. För testgruppen jämförs resultaten för båda testrakapparaterna statistiskt.

Testutformning:
En testledare från företaget Seickel övervakade testrakningarna och utförde mätningarna i testcentret. Rakningen utfördes genom att männen rakade ena sidan av ansiktet med Braun Series 9 och den andra halvan med Philips Series 9000-uppgraderingen. Dagen efter testet användes respektive rakapparater på motsatta sidan av ansiktet. Rakningen avbröts var 15:e sekund och var 30:e sekund för att mäta minskningen av håret.

Resultat:
Braun Series 9 avlägsnar hårstråna från ett tredagarsskägg betydligt mer effektivt (konfidensnivå 95 %) än uppgraderingen av Philips Series 9000.

Studie 4: Objektiv mätning av rakningseffektiviteten hos Braun Series 9 och Panasonic Lamdash 5-blad ES-CLV9A (testnr: 267_CS_116E)

Testets syfte:
Objektiv jämförelse av hur effektivt testrakapparaterna avlägsnar ett tredagarsskägg.

Testbeskrivning:
Plats:
CPRC (Consumer & Product Research Center) i Kronberg
Testutförande:
Seickel Market Research Institute, Frankfurt
Tidsram:
2016/01/19 till 2016/01/28

Försökspersoner:
34 män mellan 23 och 52 år som inte har skägg, torrrakar minst 5 gånger i veckan och använder en rakapparat hemma som inte är äldre än 5 år och kostar minst 150 euro när den är ny. Alla testpersoner använder ett linjärt raksystem. Testet utfördes på ett tredagarsskägg.

Mätmetod:
Med hjälp av ett förstoringsglas tas bilder av ansiktshuden före rakningen och efter en fördefinierad rakningstid. Antalet och längden på synliga utstickande hårstrån ovanifrån bestäms automatiskt av mätsystemet.

Mätning:
Minskning av tredagarsskägg genom rakning mättes. Summan av alla uppmätta längder på utstickande hårstrån mäts. Ju effektivare en rakapparat är, desto kortare och mindre hår lämnar den efter samma rakningstid. Det uppmätta värdet kommer att minska mer markant. Detta motsvarar kundens visuella intryck. För testgruppen jämförs resultaten för båda testrakapparaterna statistiskt.

Testutformning:
En testledare från företaget Seickel övervakade testrakningarna och utförde mätningarna i testcentret. Rakningen utfördes genom att männen rakade ena sidan av ansiktet med Braun Series 9 och den andra halvan med Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A. Dagen efter testet användes respektive rakapparater på motsatta sidan av ansiktet. Rakningen avbröts var 15:e sekund och var 30:e sekund för att mäta minskningen av håret.

Resultat:
Braun Series 9 avlägsnar hårstråna i ett tredagarsskägg betydligt mer effektivt (konfidensnivå 95 %) än Panasonic Lamdash 5-blad ES-CLV9A.

Studie 5: Objektiv mätning av rakeffektiviteten hos Braun Series 9 och Remington HyperFlex Pro XR1370 (testnr:217_CS_413S)

Testets syfte:
Objektiv jämförelse av hur effektivt testrakapparaterna avlägsnar ett tredagarsskägg.

Testbeskrivning:
Plats:
CPRC (Consumer & Product Research Center) i Kronberg
Testutförande:
Seickel Market Research Institute, Frankfurt
Tidsram:
2013/11/14 till 2013/11/26

Försökspersoner:
24 män mellan 22 och 49 år som inte har skägg, torrakar minst 5 gånger i veckan och använder en rakapparat som inte är äldre än 4 år och kostar minst 150 euro när den är ny. Testpersonerna delas in i 50 % användare av ett roterande och 50 % användare av ett linjärt raksystem. Testet utfördes på ett tredagarsskägg.

Mätmetod:
Med hjälp av ett förstoringsglas tas bilder av ansiktshuden före rakningen och efter en fördefinierad rakningstid. Antalet och längden på synliga utstickande hårstrån ovanifrån bestäms automatiskt av mätsystemet.

Mätning:
Minskning av tredagarsskägg genom rakning mättes. Summan av alla uppmätta längder på utstickande hårstrån mäts. Ju effektivare en rakapparat är, desto kortare och mindre hår lämnar den efter samma rakningstid. Det uppmätta värdet kommer att minska mer markant. Detta motsvarar kundens visuella intryck. För testgruppen jämförs resultaten för båda testrakapparaterna statistiskt.

Testutformning:
En testledare från företaget Seickel övervakade testrakningarna och utförde mätningarna i testcentret. Rakningen utfördes genom att männen rakade ena sidan av ansiktet med Braun Series 9 och den andra halvan med Remington HyperFlex Pro. Dagen efter testet användes respektive rakapparater på motsatta sidan av ansiktet. Rakningen avbröts var 15:e och var 45:e sekund för att göra en mätning.

Resultat:
Braun Series 9 avlägsnar hårstrået från ett tredagarsskägg betydligt mer effektivt (konfidensnivå 95 %) än Remington HyperFlex Pro.

Studie 6: Jämförelse mellan Braun Series 9 (9260s) och Philips Series 9000 Prestige i konsumenttestet (testnr: M185066)

Testets syfte:
Jämförelse av rakprestanda och skonsamhet mot huden vid användning av Braun Series 9 jämfört med Philips Series 9000 Prestige i appliceringstestet. Testet fokuserade på att mäta rakningstiden och människors personliga åsikter om egenskaper och skonsamhet vid rakning.

Testbeskrivning:
Plats:
ipi Institute for Product Market Research i Stuttgart
Tidsram:
2018/10/31 till 12018/12/13

Försökspersoner:
100 män mellan 18 och 65 år, som inte har skägg, rakar sig minst 3-4 gånger i veckan och är villiga att betala 100 € för en rakapparat av högsta kvalitet. Testpersonerna delas in i 50 % användare av ett roterande och 50 % användare av ett linjärt raksystem. Testet utfördes på ett tredagarsskägg.

Testdesign:
Testrakningen utfördes vid testinstitutet under övervakning. Rakningen utfördes genom att männen rakade ena sidan av ansiktet med Braun Series 9 och den andra halvan med Philips Series 9000 Prestige. Dagen efter testet användes respektive rakapparater på motsatta sidan av ansiktet. Raktiden per ansiktshalva mättes av testledaren. Efter rakning bedömde testpersonen bland annat följande rakegenskaper för båda halvorna av sitt ansikte, med hjälp av ett elektroniskt frågeformulär: allmän tillfredsställelse med rakning, snabbhet i rakningen, snabbhet i de första dragen och skonsamhet mot huden.

Resultat:
Braun Series 9 rankades som bättre på ett tredagarsskägg än Philips Series 9000 Prestige när det gäller rakegenskaper – allmän tillfredsställelse och snabbhet vid rakning, snabbhet vid första dragen och allmän skonsamhet mot huden; skillnaden är statistiskt signifikant (konfidensintervall min. 95 %). Den uppmätta rakningstiden på ett tredagarsskägg per ansiktshalva är också betydligt kortare vid rakning med Braun Series 9 än vid rakning med Philips Series 9000 Prestige (konfidensintervall min. 95 %).

Studie 7: Jämförelse av Braun Series 9 (9260s) och Panasonic Lamdash 5 (ES-CLV9CX) i konsumenttestet (testnr: M185016)

Testets syfte:
Jämförelse av rakprestanda och skonsamhet mot huden vid användning av Braun Series 9 jämfört med Panasonic Lamdash 5 i appliceringstestet. Testet fokuserade på att mäta rakningstiden och testpersonernas personliga åsikter om egenskaper och skonsamhet vid rakning.

Testbeskrivning:
Plats:
ipi Institute for Product Market Research i Stuttgart
Tidsram:
2018/02/08 till 2018/05/09

Försökspersoner:
100 män mellan 18 och 65 år, som inte har skägg, rakar sig minst 3-4 gånger i veckan och är villiga att betala 100 € för en rakapparat av högsta kvalitet. Alla deltagare använder en rakapparat med ett oscillerande system hemma. Testet utfördes på ett tredagarsskägg.

Testdesign:
Testrakningen utfördes vid testinstitutet under övervakning av en testledare. Rakningen utfördes genom att männen rakade ena sidan av ansiktet med Braun Series 9 och den andra halvan med Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9CX. Dagen efter testet användes respektive rakapparater på motsatta sidan av ansiktet. Raktiden per ansiktshalva mättes av testledaren. Efter rakning bedömde testpersonen bland annat följande rakegenskaper för båda halvorna av sitt ansikte med hjälp av ett frågeformulär online: allmän tillfredsställelse med rakning, snabb rakning och skonsamhet mot huden.

Resultat:
Braun Series 9 rankades som bättre på ett tredagarsskägg än Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9X när det gäller rakegenskaper – allmän tillfredsställelse och snabb rakning och allmän skonsamhet mot huden; skillnaden är statistiskt signifikant (konfidensintervall min. 95 %). Den uppmätta rakningstiden på ett tredagarsskägg per ansiktshalva är också betydligt kortare vid rakning med Braun Series 9 än vid rakning med Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9CX (konfidensintervall min. 95 %).

Studie 8: Jämförelse mellan Braun Series 9 (9090cc) och uppgraderingen av Philips Series 9000 (S9711) i konsumenttestet (testnr: M165023)

Testets syfte:
Jämförelse av rakprestanda och skonsamhet mot huden vid användning av Braun Series 9 jämfört med Philips Series 9000-uppgraderingen i applikationstestet. Testet fokuserade på att mäta rakningstiden och testpersonernas personliga åsikter om egenskaper och skonsamhet vid rakning.

Testbeskrivning:
Plats:
ipi Institute for Product Market Research i Stuttgart
Tidsram:
2016/05/04 till 2016/06/30

Försökspersoner:
107 män mellan 18 och 65 år, som inte har skägg, rakar sig minst 3-4 gånger i veckan och är villiga att betala 150 € för en rakapparat. Testpersonerna delas in i 49 % användare av ett roterande och 51 % användare av ett linjärt raksystem. Testet utfördes på ett tredagarsskägg.

Testdesign:
Testrakningen utfördes vid testinstitutet under övervakning av en testledare. Rakningen utfördes genom att männen rakade ena sidan av ansiktet med Braun Series 9 och den andra halvan med Philips Series 9000-uppgraderingen. Dagen efter testet användes respektive rakapparater på motsatta sidan av ansiktet. Raktiden per ansiktshalva mättes av testledaren. Efter rakning bedömde testpersonen bland annat följande rakegenskaper för båda halvorna av sitt ansikte, med hjälp av ett elektroniskt frågeformulär: allmän tillfredsställelse med rakning, snabbhet i rakningen, snabbhet i de första dragen och skonsamhet mot huden.

Resultat:
Braun Series 9 har betygsatts som bättre på ett tredagarsskägg än uppgraderingen av Philips Series 9000 när det gäller rakegenskaper – allmän tillfredsställelse och snabbhet vid rakning, snabbhet vid rakning under de första dragen; skillnaden är statistiskt signifikant (konfidensintervall min. 95 %). Den uppmätta rakningstiden på ett tredagarsskägg per ansiktshalva är också betydligt kortare vid rakning med Braun Series 9 än vid rakning med Philips Series 9000-uppgraderingen (konfidensintervall min. 95 %). Skonsamhet mot huden bedömdes vara jämförbar för båda rakapparaterna på ett tredagarsskägg.

Studie 9: Jämförelse av Braun Series 9 (9090cc) och uppgraderingen Panasonic Lamdash 5 (ES-CLV9A) i konsumenttestet (testnr: M165004)

Testets syfte:
Jämförelse av rakprestanda och skonsamhet mot huden vid användning av Braun Series 9 jämfört med uppgraderingen av Panasonic Lamdash 5 i applikationstestet. Testet fokuserade på att mäta rakningstiden och testpersonernas personliga åsikter om egenskaper och skonsamhet vid rakning.

Testbeskrivning:
Plats:
ipi Institute for Product Market Research i Stuttgart
Tidsram:
2016/03/03 till 2016/04/08

Försökspersoner:
100 män mellan 18 och 65 år, som inte har skägg, rakar sig minst 3-4 gånger i veckan och är villiga att betala 150 € för en rakapparat. Alla deltagare använder en rakapparat med ett linjärt system hemma. Testet utfördes på ett tredagarsskägg.

Testdesign:
Testrakningen utfördes vid testinstitutet under övervakning av en testledare. Rakningen utfördes genom att männen rakade ena sidan av ansiktet med Braun Series 9 och den andra halvan med Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A. Dagen efter testet användes respektive rakapparater på motsatta sidan av ansiktet. Raktiden per ansiktshalva mättes av testledaren. Efter rakning bedömde testpersonen bland annat följande rakegenskaper för båda halvorna av sitt ansikte med hjälp av ett frågeformulär online: allmän tillfredsställelse med rakning, snabb rakning och skonsamhet mot huden.

Resultat:
Braun Series 9 har betygsatts som bättre på ett tredagarsskägg än Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A när det gäller rakningskvalitet; skillnaden är statistiskt signifikant (konfidensintervall min. 95 %). Den uppmätta rakningstiden på ett tredagarsskägg per ansiktshalva är också betydligt kortare vid rakning med Braun Series 9 än vid rakning med Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A (konfidensintervall min. 95 %). Skonsamhet mot huden bedömdes vara jämförbar för båda rakapparaterna på ett tredagarsskägg.

Studie 10: Jämförelse mellan Braun Series 9 och Remington SmartEdge Pro XF 8700 i konsumenttestet (testnr M155015)

Testets syfte:
Jämförelse av rakprestanda och skonsamhet mot huden vid användning av Braun Series 9 jämfört med Remington SmartEdge Pro i appliceringstestet. Testet fokuserade på att mäta rakningstiden och testpersonernas personliga åsikter om egenskaper och skonsamhet vid rakning.

Testbeskrivning:
Plats:
ipi Institute for Product Market Research i Stuttgart
Tidsram:
2015/03/09 till 2015/04/02

Försökspersoner:
52 män mellan 18 och 65 år, som inte har skägg, rakar sig minst -4 gånger i veckan och är villiga att betala 130 € för en rakapparat. Alla deltagare använder en rakapparat med ett linjärt system hemma. Testet utfördes på ett tredagarsskägg.

Testdesign:
Testrakningen utfördes vid testinstitutet under övervakning av en testledare. Rakningen utfördes genom att männen rakade ena sidan av ansiktet med Braun Series 9 och den andra halvan med Remington SmartEdge Pro. Dagen efter testet användes respektive rakapparater på motsatta sidan av ansiktet. Raktiden per ansiktshalva mättes av testledaren. Efter rakning bedömde testpersonen bland annat följande rakegenskaper för båda halvorna av sitt ansikte, med hjälp av ett elektroniskt frågeformulär: allmän tillfredsställelse med rakning, snabbhet i rakningen, snabbhet i de första dragen och skonsamhet mot huden.

Resultat:
Braun Series 9 har betygsatts som bättre på ett tredagarsskägg än Remington SmartEdge Pro när det gäller rakegenskaper – allmän tillfredsställelse och snabbhet vid rakning, snabbhet vid de första dragen och allmän skonsamhet mot huden; skillnaden är statistiskt signifikant (konfidensintervall min. 95 %). Den uppmätta rakningstiden på ett tredagarsskägg per ansiktshalva är också betydligt kortare när du rakar dig med Braun Series 9 än när du rakar dig med Remington SmartEdge Pro (konfidensintervall min. 95 %).

Studie 11: Jämförelse mellan Braun Series 9 och Remington HyperFlex Pro XR 1370 i konsumenttestet (testnr M135113)

Testets syfte:
Jämförelse av rakprestanda och skonsamhet mot huden vid användning av Braun Series 9 jämfört med Remington HyperFlex Pro XR1370 i appliceringstestet. Testet fokuserade på att mäta rakningstiden och testpersonernas personliga åsikter om egenskaper och skonsamhet vid rakning.

Testbeskrivning:
Plats:
ipi Institute for Product Market Research i Stuttgart
Tidsram:
2013/11/11 till 2013/11/15

Försökspersoner:
103 män mellan 25 och 60 år, som inte har skägg, rakar sig minst 3 gånger i veckan och är villiga att betala 130 € för en rakapparat. Testpersonerna delas in i 50 % användare av ett roterande och 50 % användare av ett linjärt raksystem. Testet utfördes på ett tredagarsskägg.

Testdesign:
Testrakningen utfördes vid testinstitutet under övervakning av en testledare. Rakningen utfördes genom att männen rakade ena sidan av ansiktet med Braun Series 9 och den andra halvan med Remington HyperFlex. Dagen efter testet användes respektive rakapparater på motsatta sidan av ansiktet. Raktiden per ansiktshalva mättes av testledaren. Efter rakning bedömde testpersonen bland annat följande rakegenskaper för båda halvorna av sitt ansikte, med hjälp av ett elektroniskt frågeformulär: allmän tillfredsställelse med rakning, snabbhet i rakningen, snabbhet i de första dragen och skonsamhet mot huden.

Resultat:
Braun Series 9 bedömdes bland annat som bättre på ett tredagarsskägg än Remington HyperFlex när det gäller rakegenskaper – allmän tillfredsställelse och snabbhet vid rakning, snabbhet vid första dragen och skonsamhet mot huden; skillnaden är statistiskt signifikant (konfidensintervall min. 95 %). Den uppmätta rakningstiden på ett tredagarsskägg per ansiktshalva är också betydligt kortare vid rakning med Braun Series 9 än vid rakning med Remington HyperFlex (konfidensintervall min. 95 %).