Villkor för kundomdömen och recensioner

Regler och villkor för kundomdömen och recensioner

Dessa användarvillkor styr ditt uppförande i samband med den tjänst för kundomdömen och recensioner som Braun erbjuder ("CCR-tjänsten"). I den utsträckning det finns en konflikt mellan Brauns integritetspolicy och dessa användarvillkor ska dessa användarvillkor gälla med avseende på CRR-tjänsten.

Genom att skicka in något innehåll till Braun intygar och garanterar du att:

 • du är den enda författaren och ägaren av de immateriella rättigheterna därtill;

 • du har frivilligt avstått från alla eventuella "moraliska rättigheter" som du kan ha till sådant innehåll;

 • allt innehåll som du lägger upp är korrekt; – du är minst 13 år gammal;

 • användning av innehållet du tillhandahåller bryter inte mot dessa användarvillkor och kommer inte att orsaka någon person eller enhet skada.

Du samtycker vidare till och garanterar att du inte kommer att skicka in något innehåll:

 • som du vet är falskt, felaktig eller missvisande;

 • som gör intrång i någon tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemligheter eller andra äganderätter eller rättigheter till publicitet eller integritet;

 • som bryter mot någon lag, stadgar, förordning eller bestämmelse (inklusive, men inte begränsat till, de som styr exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, antidiskriminering eller falsk reklam);

 • som är, eller rimligen kan anses vara, ärekränkande, förhatligt, rasistiskt eller religiöst fördomsfullt eller stötande, olagligt hotande eller olagligt trakasserande för någon individ, partnerskap eller företag,

 • som du har kompenserats eller beviljats någon ersättning för av någon tredje part;

 • som inkluderar någon information som hänvisar till andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer

 • som innehåller datorvirus, maskar eller andra potentiellt skadliga datorprogram eller filer.

Du samtycker till att gottgöra och hålla Braun (och dess tjänstemän, direktörer, agenter, dotterbolag, joint ventures, anställda och tredjepartstjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till Bazaarvoice, Inc.), skadeslösa från alla anspråk, krav och skador (faktiska skador och följdskador) av alla slag och beskaffenhet, kända och okända inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår på grund av ett brott mot dina framställningar och garantier som anges ovan, eller din överträdelse mot någon lag eller tredje parts rättighet.

För allt innehåll som du skickar in ger du Braun en evig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar rätt och licens att använda, kopiera, ändra, i sin helhet radera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från och/eller sälja och/eller distribuera sådant innehåll och/eller införliva sådant innehåll i någon form, medium eller teknik i hela världen utan att du får någon ersättning.

Allt innehåll som du skickar in kan användas efter Brauns eget gottfinnande. Braun förbehåller sig rätten att ändra, kondensera eller ta bort innehåll på Brauns webbplats som Braun efter eget gottfinnande anser bryter mot riktlinjerna för innehåll eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor. Braun garanterar inte att du kommer att ha någon möjlighet att redigera eller ta bort innehåll som du har skickat in. Betyg och skriftliga kommentarer läggs i allmänhet upp inom två till fyra arbetsdagar. Braun förbehåller sig dock rätten att av oavsett anledning ta bort eller vägra att lägga upp något inskickat material. Du bekräftar att du, och inte Braun, ansvarar för innehållet i ditt bidrag. Inget av det innehåll som du skickar in ska vara föremål för någon förtroendeplikt från Brauns, dess ombuds, dotterbolags, filialers, partners eller tredjepartstjänsteleverantörers och deras respektive direktörers, tjänstemäns och anställdas sida.

Genom att skicka in din e-postadress i samband med din bedömning och recension samtycker du till att Braun och dess tredjepartstjänsteleverantörer kan använda din e-postadress för att kontakta dig om statusen för din recension och andra administrativa syften.

Cookiemedgivande